anatamade,doushitenano?

Graphic design:Shoichi Wada

#CD