top of page
Model : Yumi Matsumoto  Photo : Shogo Takebayashi  Hair&Make : Chie Fujimoto 
bottom of page