Model : Yumi Matsumoto  Photo : Shogo Takebayashi  Hair&Make : Chie Fujimoto